Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Изграждане на предприемачески капацитет за спорт

За нас

Проект

Връзките между спорта и предприемачеството са многобройни, но рядко се признават и рядко се капитализират. Двата сектора рядко се срещат заедно в Професионалното образование и обучение /ПОО/ като ефективно свързани домейни със синергични връзки: оттук и необходимостта от така необходимите предприемачески компетенции поради ниското образование по предприемачество в спортно-ориентирани дисциплини и липсата на персонализирано обучение по предприемачество. ENDURANCE „преосмисля“ преподаването и изучаването на предприемачество въз основа на взаимно допълващи се и общи черти между спорта и предприемачеството, като решителност, постоянство, самоувереност, издръжливост, спазване на правилата, игра в екип, увереност в себе си, състезание, успех / неуспех, и т.н.

Картографиране

Партньорите ще извършат цялостно картографиране и инвентаризация на динамиката на спорта и предприемачеството в участващите държави.

Обучение

ENDURANCE разработва иновативно съдържание за обучение, за да запали предприемаческия дух и разработва нови персонализирани учебни материали и инструменти чрез установяване на оперативни връзки между общите черти на спорта и предприемачеството в различни аспекти, нагласи и поведения.


Проект

Project

Спортът е най-популярната развлекателна дейност, тъй като от векове е важен елемент от обществото. Предприемаческият дух също е бил заложен в обществата от векове, помагайки на хората да растат социално и икономически. Ролята на предприемачеството е по-голяма от всякога в ЕС поради настоящите социално-икономически предизвикателства. Появяват се нови форми на предприемачество, докато спортът играе нарастваща обществена роля. Връзките между спорта и предприемачеството са многобройни, но не често се признават и рядко се капитализират. Това е валидно в много сектори, особено в ПОО.Новини

Изграждане на Предприемачески Капацитет в Спорта: Уебсайтът на ENDURANCE е достъпен онлайн

2021-02-09

Уебсайтът на ENDURANCE вече е онлайн на адрес http://enduranceproject.eu/index.php и предоставя точна информация за целите на проекта, дейностите и резултатите. Платформата ще съдържа цялата информация за проекта. ENDURANCE „преосмисля“...

Изграждане на предприемачески капацитет за спорт: Първа онлайн среща на ENDURANCE

2020-11-05

На 5 ноември 2020 г. европейският консорциум проведе първа онлайн среща по проект ENDURANCE, съфинансиран по програмата „Еразъм плюс“ на Европейската комисия, която обединява осем партньори от седем държави (Белгия, България, Хърватия, ...


ПАРТНЬОРИ

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img