Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Изграждане на предприемачески капацитет за спорт

News

Изграждане на Предприемачески Капацитет в Спорта: Уебсайтът на ENDURANCE е достъпен онлайн

Изграждане на Предприемачески Капацитет в Спорта: Уебсайтът на ENDURANCE е достъпен онлайн

Date: 2021-02-09

Уебсайтът на ENDURANCE вече е онлайн на адрес http://enduranceproject.eu/index.php и предоставя точна информация за целите на проекта, дейностите и резултатите. Платформата ще съдържа цялата информация за проекта.
ENDURANCE „преосмисля“ преподаването и изучаването на предприемачество въз основа на взаимно допълващи се и общи черти между спорта и предприемачеството - решителност, постоянство, самоувереност, издръжливост, спазване на правилата, игра в екип, самостоятелност, конкуренция, успех / неуспех и т.н.
Достъпната и лесна за използване платформа е изградена от испанския партньор IWS (Интернет уеб решения) и ще бъде постоянно актуализирана от партньорството по време на изпълнението на проекта.
Уебсайтът на ENDURANCE е достъпен на седем езика (български, хърватски, английски, финландски, италиански, словашки и испански) и е съставен от множество секции, безплатно достъпни за всички навигатори.


НАЧАЛО: тази секция запознава потребителите с платформата ENDURANCE, като подчертава трите основни резултата от проекта:
• Проект
• Картографиране
• Обучение
ПРОЕКТ: ENDURANCE ще разработи иновативни решения за обучение и инструменти за подобряване и развитие на предприемаческото образование и обучение в екосистемата на ПОО (IVET, висше ПОО и продължаващо образование и обучение по висше образование, обучение на възрастни и продължаващо обучение) чрез използване на, по иновативен и оперативен начин, връзките между спорта и предприемачеството.

ПАРТНЬОРИ: описва партньорите, участващи в проекта ENDURANCE
КАРТОГРАФИРАНЕ: Партньорите ще извършат цялостно картографиране и инвентаризация на динамиката на спорта и предприемачеството в участващите държави.
ОБУЧЕНИЕ: ще включва съдържание и инструменти в многоезичен вариант (български, хърватски, английски, финландски, италиански, словашки и испански).
РЕЧНИК: ще дефинира и обясни основните термини, свързани със спорта и предприемачеството.
НОВИНИ: да бъдем винаги актуалини с най-новите дейности на ENDURANCE.
ОБЩНОСТ: с цел да се включат колкото се може повече асоциирани партньори и да се разпространи информацията за ENDURANCE на крайните потребители, целите, широката общественост и крайните бенефициенти.
Асоциация за Развитие на Българския Спорт е създадена през 2010 и е неправителствена организация, отдадена на развитието на спорта и подобряването на спортната култура, която координира дейностите по проект ENDURANCE в България.

ENDURANCE се координира от осем партньори от седем държави - Белгия, България, Хърватия, Финландия, Италия, Словакия и Испания, и се съфинансира от програма Еразъм + на Европейската комисия.

За допълнителна информация относно ENDURANCE и други инициативи:
enduranceproject.eu


ПАРТНЬОРИ

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img