Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Изграждане на предприемачески капацитет за спорт

Обучение

Управление и Лидерство
Основи на управлението на проекти за мотивирани спортни предприемачи
маркетинг
Дигитални Умения

Обучителен модул
Иновационни умения
Финанси и икономика
Брандиране
Стартиране на бизнес

Курсове

Управление и Лидерство

В днешно време предприемачеството и да бъдеш предприемач е нещо, което може да се счита за глобален феномен. Начинът, по който предприемачите се ангажират със страст в създаването на конкретно бизнес начинание, е нещо, което заслужава необходимите проучвания и изследвания. Но това изобщо не е лесно. Да, цифровата среда на 21-ви век и глобализацията ... Прочетете повече

Обучителен курс

Основи на управлението на проекти за мотивирани спортни предприемачи

В контекста на този модул, обучаемите ще имат възможност да се запознаят с най-важните елементи на управлението на проекти (УП). УП е сред най-ликвидните и трансверсални бизнес функции, обхваща широк спектър от дейности, способности и стратегически приоритети за бизнес конкурентоспособност и високи постижения. От предприемачите се изисква да владея... Прочетете повече

Обучителен курс

Създаване и запазване на стойност за клиентите: Основи на маркетинга за мотивирани спортни предприемачи

Съдържанието на този модул е предназначено да улесни въвеждането на целите в теми и терминология, които са широко разпространени в утвърдената теория и практика на маркетинга. Като цяло учените и практиците са съгласни с факта, че маркетингът е много широко понятие. В този контекст, ние решихме да го ограничим до най-съществените му неща, без непре... Прочетете повече

Обучителен курс

Дигитални Умения

Този модул предлага насоки и инструкции как да използвате дигиталните умения, за да подобрите своя предприемачески дух и да подпомогне изграждането ви като бизнес спортист.... Прочетете повече

Обучителен курс

Иновационни умения – как да внедрим иновациите в спорта и бизнеса?

Спортистите често трябва да бъдат иновативни, както в тренировките, така и в състезанията. Иновационните умения са важна част от спорта. Същите умения са жизненоважна част от бизнеса, когато планирате своя бизнес и мислите за конкурентно предимство. Футболиста мисли как да победи вратаря, а предприемачът мисли как да намери бизнес идея, която да го ... Прочетете повече

Обучителен курс

Финанси и икономика

Този модул включва основни понятия и изчисления, които трябва да бъдат усвоени, за да се разбере областта на финансите и икономиката. Когато мислят за стартиране на собствен бизнес и вземане на решение, спортистите трябва да имат поне базови финансови знания. Този модул включва три глави: основно прогнозиране на разходите, финансов план и опции за ф... Прочетете повече

Обучителен курс

Брандиране

Създаване на модул “Брандиране” за образователни цели.... Прочетете повече

Обучителен курс

Стартиране на бизнес

Този модул обхваща някои от най-важните аспекти, свързани със създаването на бизнес. В началото се обяснява кои от качествата, развити и култивирани чрез спорта са полезни в предприемачеството. След това, как се създават бизнес идеите, кои са техните ключови компоненти и как може да се обучи способността за генериране на бизнес идеи. Освен това се о... Прочетете повече

Обучителен курс


ПАРТНЬОРИ

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img