Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Изграждане на предприемачески капацитет за спорт

Проект

about img

ENDURANCE ще разработи иновативни решения за обучение и инструменти за подобряване и развитие на предприемаческото образование и обучение в екосистемата на ПОО (IVET, висше ПОО и продължаващо образование и обучение по висше образование, обучение на възрастни и продължаващо обучение) чрез използване, по иновативен и оперативен начин, на връзките между спорта и предприемачеството. Освен да информира заинтересованите страни и целевите групи, ENDURANCE ще ги оборудва с материални инструменти, заедно с насоки за възприемане.

Цели
За да се преодолеят тези пропуски на ниво ЕС, целите на проект ENDURANCE са:

1) Разработване на онлайн интерактивна и отворена OER платформа за предоставяне на обучение по проект ENDURANCE
2) Картографиране на динамиката на спорта и предприемачеството, общи черти и връзки, фактори за успех и неуспех при тяхното свързване за устойчива кариера на учащите в ПОО и спортни системи
3) Разработване на специално разработено обучение за засилено предприемачество на ENDURANCE
4) Поддържане на резултатите от проектите и насърчаване на тяхното възприемане в ПОО и спортните екосистеми
5) Стимулиране със Зелена Книга относно дебата, практиката и политическите възможности за подобряване на връзките между спорта и предприемачеството

КОНТЕКСТ
Програма:Еразъм Плюс
Ключово действие:Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
Действие:Стратегически партньорства за ПОО - KA202
Основна цел:Иновации
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Заглавие на проекта: Изграждане на предприемачески капацитет за спорт
Съкращение на проекта: ENDURANCE
PПродължителност на проекта 24 месеца
Начална дата: 01/11/2020
Крайна дата: 31/10/2022
Координираща организация: UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE (Словакия)
Бюджет: € 296.278,00


ПАРТНЬОРИ

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img