Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Изграждане на предприемачески капацитет за спорт

News

Изграждане на предприемачески капацитет за спорт: Първа онлайн среща на ENDURANCE

Изграждане на предприемачески капацитет за спорт: Първа онлайн среща на ENDURANCE

Date: 2020-11-05

На 5 ноември 2020 г. европейският консорциум проведе първа онлайн среща по проект ENDURANCE, съфинансиран по програмата „Еразъм плюс“ на Европейската комисия, която обединява осем партньори от седем държави (Белгия, България, Хърватия, Финландия, Италия, Словакия и Испания).

Първата среща по проекта, първоначално планирана в Братислава, Словакия, се проведе в онлайн режим поради ограниченията на COVID-19.

Връзките между спорта и предприемачеството са многобройни, но рядко се признават и рядко се капитализират. Двамата рядко се срещат заедно в ПОО като ефективно свързани домейни със синергични връзки: оттук идва и необходимостта от така нужните предприемачески компетенции поради ниското ниво на предприемаческо обучение в спортно-ориентираните дисциплини и липсата на персонализирано обучение по предприемачество.

ENDURANCE „преосмисля“ преподаването и изучаването на предприемачество въз основа на взаимно допълващи се и общи черти между спорта и предприемачеството, като решителност, постоянство, самоувереност, издръжливост, спазване на правилата, игра в екип, самостоятелност, конкуренция, успех / неуспех и т.н.

По време на срещата консорциумът обсъди общия график за изпълнение на проекта, определяйки сроковете и съответните задължения през следващите месеци. По-специално, консорциумът ще разработи платформата OER до края на 2020 г: официалният уебсайт на ENDURANCE ще представлява хранилище на резултатите от проекта, резултатите, новините и контактите. Ще последва картографска дейност, за да се идентифицират основните тенденции, проблеми, най-добри практики и системи за политическа подкрепа в страните, представени в Консорциума. По-специално партньорите ще бъдат фокусирани върху намирането на общи черти между спорта и предприемачеството. Тази картографска дейност ще завърши с окончателен доклад, който ще бъде достъпен онлайн до юли 2021 г.


ПАРТНЬОРИ

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img