EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

O nás

Projekt

Väzby medzi športom a podnikaním sú rozmanité, ale málokedy sú rozpoznávané a zriedka sa využívajú. Tieto oblasti bývajú v odbornom vzdelávaní a príprave len zriedka efektívne prepojené a nevyužívajú sa ich synergické väzby. Z dôvodu nedostatočného podnikateľského vzdelávania v športovo orientovaných odboroch ako aj nedostatku na mieru vytvoreného podnikateľského tréningu vyplýva nevyhnutnosť rozvoja podnikateľských kompetencií, ktoré sú v súčasnosti veľmi potrebné. ENDURANCE „prehodnocuje“ výučbu a tréning podnikania na základe vzájomného dopĺňania sa a spoločných prvkov medzi športom a podnikaním, ako sú odhodlanie, vytrvalosť, sebavedomie, vytrvalosť, rešpektovanie pravidiel, tímová hra, spoliehanie sa na seba, súťaživosť, úspech / neúspech, atď.

Mapovanie

Partneri v zúčastnených krajinách vykonajú komplexné mapovanie a hodnotenie dynamiky športu a podnikania.

Tréning

ENDURANCE rozvíja inovatívny tréningový obsah s cieľom podnietiť podnikateľského ducha a vyvíja nové, na mieru šité vzdelávacie materiály a nástroje vytváraním operatívnych väzieb medzi prvkami a podobnosťami športu a podnikania v rôznych aspektoch, formách myslenia a správania.


Endurance

Projekt

Šport je najobľúbenejšou rekreačnou činnosťou, ktorá je po celé storočia dôležitou súčasťou spoločnosti. Podnikateľský duch bol tiež zakotvený v spoločnostiach od veky vekov a pomáhal ľuďom sociálne a ekonomicky rásť. Úloha podnikania je v EÚ v dôsledku súčasných sociálno-ekonomických výziev väčšia ako kedykoľvek predtým. Objavujú sa nové formy podnikania, zatiaľ čo šport zohráva čoraz väčšiu spoločenskú úlohu. Medzi športom a podnikaním existujú mnohé prepojenia, avšak málokedy bývajú rozpoznávané a zriedka sú využívané. Platí to v mnohých oblastiach, medzi ktoré patrí aj odborné vzdelávanie a príprava.News

Budovanie podnikateľských kapacít pre šport: webová stránka ENDURANCE je k dispozícii online

2020-12-14

Webová stránka ENDURANCE je už online na adrese http://enduranceproject.eu. Poskytuje konkrétne informácie o cieľoch, aktivitách a výsledkoch projektu. Platforma bude obsahovať všetky informácie o projekte, ako aj jeho výsledky a výstup...

Budovanie podnikateľských kapacít pre šport: úvodné online stretnutie projektu ENDURANCE

2020-11-05

5. novembra 2020 uskutočnilo európske konzorcium online úvodné stretnutie projektu ENDURANCE spolufinancovaného z programu Európskej komisie Erasmus Plus. Na projekte sa zúčastňuje osem partnerov zo siedmich krajín (Belgicko, Bulharsko,...


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img