Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Novinky

Možnosti duálnej kariéry a podnikateľské vzdelávanie: Úvod do tréningu ENDURANCE

Možnosti duálnej kariéry a podnikateľské vzdelávanie: Úvod do tréningu ENDURANCE

Date: 2022-10-21

Prepojenia medzi športom a podnikaním sú rôznorodé, ale málokedy sú rozpoznávané a využívané. Tieto dve oblasti sa v odbornom vzdelávaní a príprave len zriedka vyskytujú spoločne ako efektívne prepojené oblasti so synergickými väzbami - z toho vyplýva potreba nadobudnutia podnikateľských kompetencií v dôsledku nízkej úrovne podnikateľského vzdelávania v športovo orientovaných disciplínach a nedostatok podnikateľskej prípravy šitej na mieru.

ENDURANCE, medzinárodný projekt spolufinancovaný programom Erasmus+ Európskej komisie, "prehodnocuje" vyučovanie a učenie sa o podnikaní na základe komplementárnosti a spoločných znakov medzi športom a podnikaním, ako sú odhodlanie, vytrvalosť, sebadôvera, rešpektovanie pravidiel, tímová hra, samostatnosť, súťaživosť, zvládanie úspechu/neúspechu, atď.

Počas prvého roka realizácie projektu partneri ENDURANCE - 8 organizácií zo 7 krajín, všetci zástupcovia rôznych oblastí, ktoré projekt zachytáva, t. j. zamestnateľnosť, akademická obec, súkromný sektor, občianska spoločnosť - vykonali na národnej a medzinárodnej úrovni hĺbkové posúdenie konkrétnych vzdelávacích potrieb/príležitostí, prípadových štúdií a osvedčených postupov na podporu programov duálnej kariéry pre bývalých/súčasných športovcov.

Výsledky a zistenia vyplývajúce z tohto posúdenia sú k dispozícii bezplatne a vo viacjazyčnej verzii na oficiálnej platforme OER projektu v časti Mapovanie.

Bohaté poznatky, ktoré partneri zhromaždili počas tohto špecifického cyklu implementácie, boli nápomocné pri tvorbe osnovy, štruktúry a obsahu tréningových materiálov projektu ENDURANCE. Výsledky vzdelávania sú navrhnuté tak, aby si študenti a cieľové skupiny osvojili kľúčové základy podnikania a riadenia podniku.

Moduly a obsah tréningov boli v pilotnej verzii testované partnermi s cieľovou skupinou takmer 750 ľudí (univerzitní študenti, čerství absolventi, budúci podnikatelia, odborníci a školitelia, zástupcovia siete na podporu podnikania atď.).

Partneri po každom pilotnom stretnutí zbierali spätnú väzbu a hodnotenie od účastníkov na účely doladenia tréningov. Záverečné spätné väzby spokojnosti zozbierané školiteľmi partnerských organizácií potvrdzujú pedagogickú spoľahlivosť a spokojnosť cieľovej skupiny s odbornosťou a jednoduchosťou používania tréningových materiálov.

Analýza pripomienok a dojmov účastníkov tréningov je dôležitá pre dokončenie a konsolidáciu posledných dvoch výstupov projektu: Usmernenia pre šírenie a Zelená kniha projektu ENDURANCE, dva manuály koncipované s cieľom uľahčiť replikovateľnosť, škálovanie a multiplikačný účinok projektu v ekosystémoch praxe a politík.

Viac informácií o projekte nájdete na: http://www.enduranceproject.eu/


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img