Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Novinky

ENDURANCE DAY - Multiplikačné podujatie projektu ENDURANCE

ENDURANCE DAY - Multiplikačné podujatie projektu ENDURANCE

Date: 2022-10-14

V rámci medzinárodného projektu ENDURANCE, ktorý sa zameriava na posilnenie podnikateľských kapacít v športovej komunite, sa uskutočnilo multiplikačné podujatie s názvom ENDURANCE DAY. Podujatie sa konalo 14.10.2022 na pôde Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. V súlade so zameraním projektu bol ENDURANCE DAY rozdelený na dva bloky.

Dopoludňajší blok bol určený pre odborníkov, tvorcov politík a aktérov z oblasti podpory podnikania a športu. Okrem predstavenia projektu boli organizované atraktívne diskusné panely na témy podnikateľského vzdelávania pre športovú komunitu, podnikanie ako duálna/sekundárna kariéra a inovačné podnikanie v športe. Účastníci mali príležitosť aj na neformálny networking.

Inovačné podnikanie v športe predstavil Martin Benko, ktorý je predsedom Slovenského športového a inovačného centra. Okrem angažovania sa v podpore športových inovácií a tvorbe športového inovačného ekosystému na Slovensku je tiež sám úspešným podnikateľom v aplikovaní najmodernejších digitálnych a satelitných riešení v športe.

Zaujímavým hosťom bol aj Róbert Vittek, bývalý úspešný profesionálny futbalista, ktorý je druhým najlepším strelcom v histórii slovenskej futbalovej reprezentácie. Rozprával o ukončení svojej športovej kariéry, rozhodnutiach, ktoré musel urobiť, aby si vytvoril novú profesionálnu kariéru a podpore, ktorá mu v tomto procese pomohla.

Popoludňajší blok bol zameraný na žiakov odborného vzdelávania a prípravy v oblasti športu a podnikania, študentov, aj širšiu športovú a podnikateľskú komunitu. V tomto bloku bol prezentovaný projekt ENDURANCE a jeho výsledky, súčasťou boli inšpiratívne príhovory a vystúpenia hostí a následná diskusia s názvom Od športovca k podnikateľovi.
Hostia, ktorí so žiakmi a študentmi diskutovali boli napr. Peter Hamerlík, profesionálny hokejista, ktorý bol draftovaný v zámorí, kde odohral niekoľko sezón a nedávno dokončil bakalárske štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, či Štefan Čižmarovič, úspešný tenisový kouč, tréner víťazného fedcupového tímu Slovenska v roku 2002, televízny expert a športový podnikateľ s vlastnou tenisovou akadémiou.

ENDURANCE DAY bol nabitý bohatým programom, sprevádzaný príjemnou atmostérou a zaujímavými debatami účastníkov, pričom hlavným poslaním dňa bolo šíriť povedomie o prepojeniach medzi športom a podnikaním, ktoré môžu športovci využiť pri budovaní ich sekundárnej/duálnej kariéry a dôležitosť vzdelávania a prípravy na život po ukončení aktívnej športovej kariéry.


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img