Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Entrepreneurial Capacity-building for Sport

Tréning

Manažment a self-leadership
Demo video    |   Formulár spätnej väzby    |       Prehrať audio    |   Stiahni obsah:           Hra:


Kľúčové slová

Manažment, vedenie ľudí (leadership), podnikanie, biznis, start-up
Ciele

Na konci tohto modulu dokážete pochopiť, aké zručnosti sú potrebné na to, aby ste sa stali úspešným podnikateľom. Porozumiete vnútornej aj vonkajšej motivácii. Dozviete sa viac o self-leadership (vedenie seba samého) potrebnom na to, aby ste sa stali niekým, kto je pripravený riadiť tím na ceste k dosahovaniu cieľov, ak aj o tom, ako môže vaša športová minulosť prispieť k vášmu prechodu k podnikaniu.
Ako podnikateľ musíte vedieť využiť súčasné digitálne príležitosti. Ide napríklad o online platformy. V tomto module sa zameriame aj na to, aké výhody prinášajú online platformy pre hospodárstvo a spoločnosť.

1. Manažment a self-leadership (vedenie seba samého)

ÚvodKlikni a prečítaj  

Simon Sinek a jeho prejav na TED2019 na tému líder verzus manažér:

Self-leadership vo svete podnikania a športuKlikni a prečítaj  

Čo je to self-leadership? Tento pojem opisuje proces pôsobenia na seba samého, prostredníctvom ktorého ľudia môžu dosiahnuť a dosahujú sebariadenie a sebamotiváciu potrebnú na vykonávanie svojich úloh a práce. Self-leadership pozostáva zo špecifických behaviorálnych a kognitívnych stratégií určených na pozitívne ovplyvňovanie osobnej efektívnosti. Tieto stratégie sú vo všeobecnosti zoskupené do troch základných kategórií:

 • Stratégie zamerané na správanie;
 • Stratégie prirodzenej odmeny;
 • Stratégie konštruktívneho myslenia.

 

 

Stratégie pre self-leadershipKlikni a prečítaj  

 • Stratégie zamerané na správanie:

 

Tieto stratégie sa snažia pomôcť jednotlivcovi zvýšiť jeho sebavedomie s cieľom uľahčiť riadenie správania, najmä riadenie správania súvisiaceho s nevyhnutnými, ale často nepríjemnými úlohami. Vo svete podnikania často strávite mnoho hodín vykonávaním nudných úloh s cieľom dosiahnuť požadované výsled

 

 • Stratégie prirodzenej odmeny:

Ich cieľom je vytvoriť situácie, v ktorých je človek motivovaný alebo odmeňovaný prirodzene príjemnými aspektmi úlohy alebo činnosti. Existujú rôzne stratégie prirodzenej odmeny. Jedna z nich zahŕňa zabudovanie príjemnejších a zábavnejších prvkov do danej činnosti tak, aby sa samotná úloha stala prirodzene odmeňujúcou.

 • Stratégie konštruktívneho myslenia.

Tieto stratégie sú navrhnuté tak, aby uľahčili vytváranie konštruktívnych myšlienkových vzorcov a zvyčajných spôsobov myslenia, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť výkon. Zahŕňajú identifikáciu a nahradenie nefunkčných presvedčení a predpokladov a nácvik mentálnych predstáv a pozitívneho sebavyjadrenia.

 

 

 

 

Vzťah medzi self-leadership v podnikaní a športeKlikni a prečítaj  

"Človek musí byť najprv schopný efektívne viesť sám seba a až potom efektívne viesť ostatných.“ Ak by ste však požiadali skupinu športovcov, aby definovali vodcovstvo, odpoveď sa často zameriava na vedenie iných. Športovci tak často venujú veľkú časť svojho času a energie vedeniu iných, že to bráni rozvoju ich vlastných schopností viesť samých seba. Schopnosť športovca viesť seba samého cez výzvy, nepriazeň osudu, strach a pokušenie, stanoviť si ciele a cestu k úspechu a zodpovedať sa nastaveným štandardom je najdôležitejším prvkom vodcovstva - slúži ako základ individuálneho aj tímového úspechu v športe aj v živote.

Príklady vzorov a prípadové štúdie:

 

Lekcie pre self-leadership v podnikaní a športeKlikni a prečítaj  

 • Lekcia 1:

Na ľuďoch záleží - vždy sa nájdu ľudia, ktorí budú rýchlo poukazovať na to, čo robíme zle, prečo sme zlyhali alebo prečo zlyháme, prečo nie sme dosť dobrí... Ale ochota odísť od neprajníkov je aktom odvahy, ktorý je potrebný pri dosahovaní cieľa, pozitívneho prístupu, zmien, profesionálneho úspechu alebo športovej veľkosti.

 • Lekcia 2:

Na zmenu života stačí jedna poznámka - buďte láskaví. Nikto z nás naozaj nevie, čím prechádza iný človek. Láskavosť alebo jednoduché slovo povzbudenia môže pre príjemcu znamenať viac, ako by sme čakali, a nič nestojí. A hoci sa nám láskavosť často vráti ako bumerang, dávajte ju štedro a bez očakávania.

 • Lekcia 3:

Všetko závisí od vás - prevezmite zodpovednosť. Aj keď sa obklopujeme skvelými ľuďmi a odchádzame od vzťahov, ktoré nám neslúžia, faktom stále zostáva - len vy môžete urobiť to, čo je potrebné.

 • Lekcia 4:

Diagnóza je dobrá vec - keď viete, kde ste, môžete zistiť, kam potrebujete ísť a ako sa tam môžete dostať.

 • Lekcia 5:

Buďte cieľavedomí – majte pod kontrolou kontrolovateľné veci - myslenie, spánok, to, čo konzumujete - kontrolujte to, čo môžete kontrolovať. Môžeme si vybrať, kam zameriame svoju pozornosť: na veci, ktoré sú v našej kompetencii kontroly, alebo na tie, ktoré sú mimo nej.

 • Lekcia 6:

Cvičte všímavosť (mindfulness) - všímavosť je o čo najväčšom kontakte s prítomným okamihom, o sústredenej pozornosti na "teraz" (bez toho, aby sme sa pozerali späť do minulosti, kde hrozí napríklad ľútosť alebo depresia, alebo do budúcnosti, kde hrozí pocit úzkosti alebo strachu).

 • Lekcia 7:

Keď si myslíte, že je po všetkom, skúste to ešte raz - naše rezervy sú často väčšie, ako si uvedomujeme. V športe nás môže ešte jeden pokus priviesť do cieľa o sekundu skôr ako súpera a môže rozhodnúť o medailovom umiestnení alebo nie. Podobne ako u podnikateľov môže rozhodnutie "ísť ešte raz" priniesť úplne iný výsledok - získanie nového klienta, uzavretie obchodu.

 • Lekcia 8:

Pripravte sa na ťažké časy. Zaveďte si svoj systém. Pustite sa do práce - "Buďte posadnutí a venujte tomu hodiny. Možno som ani nebol dobrý v atletike, možno som len veľmi tvrdo pracoval."

 • Lekcia 9:

Hľadajte oblasti pre drobné zlepšenia - kde môžete urobiť drobné zmeny, ktoré sa týkajú vás ako podnikateľa a vlastného lídra, vášho startupu? Kde môžete identifikovať oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť drobné zlepšenia? Pomalý a stabilný pokrok vedie k významnému a udržateľnému rastu. Hľadajte postupné kroky. Dôležitý je rast, nie jeho tempo.

 • Lekcia 10:

Víťazstvo znamená prekonať svojich konkurentov - majte vášeň pre súťaž a nebojte sa ísť na doraz. Odmena na konci je oveľa väčšia, aj keď prehráte. ''Bolesť je dočasná, ak však skončíte, bude trvať navždy.''