Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Entrepreneurial Capacity-building for Sport

Koulutus

Johtaminen ja itsensä johtaminen
Demo video    |   Palautelomake    |       Toista ääni    |   Lataa sisältö:           Peli:


Avainsanat

Johtaminen, johtajuus, yrittäjyys, liiketoiminta, start-up
Tavoitteet

Tämän moduulin päätteeksi pystyt ymmärtämään, mitä taitoja tarvitaan menestymiseen yrittäjänä. Sekä sisäinen että ulkoinen motivaatio. Itsensä johtaminen, jota tarvitaan, jotta voi tulla ihmiseksi, joka on valmis johtamaan tiimiä matkan varrella, ja miten urheilutaustasi voi edistää siirtymistäsi kohti yrittäjyyttä.
Yrittäjänä sinun on pystyttävä hyödyntämään nykyisiä digitaalisia mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi erilaisia verkkoalustoja. Tässä moduulissa keskitymme myös siihen, mitä hyötyä verkkoalustoista on taloudelle ja yhteiskunnalle?

Johtaminen ja itsensä johtaminen

JohdantoNapauta lukeaksesi  

Simon Sinekin TED talk-puhe johtajuudesta vuodelta 2019:

Itsensä johtaminen yrittäjyyden ja urheilun maailmassa Napauta lukeaksesi  

Mitä on itsensä johtaminen? Tämä termi kuvaa itsevaikutusprosessia, jonka avulla ihmiset voivat saavuttaa ja saavuttavat itseohjautuvuuden ja itsemotivaation, jotka ovat tarpeen heidän tehtäviensä ja työnsä suorittamiseksi. Itsensä johtaminen koostuu erityisistä käyttäytymis- ja kognitiivisista strategioista, joiden tarkoituksena on vaikuttaa myönteisesti henkilökohtaiseen tehokkuuteen. Nämä strategiat ryhmitellään yleensä kolmeen pääluokkaan:

 • Käyttäytymiseen keskittyvät strategiat;
 • Luonnolliset palkitsemisstrategiat;
 • Rakentavan ajattelumallin strategiat.

 

 

Itsensä johtamisen strategiatNapauta lukeaksesi  

 • Käyttäytymiseen keskittyvät strategiat:

Näillä strategioilla pyritään auttamaan yksilöä lisäämään itsetuntemustaan, jotta käyttäytymisen hallinta helpottuisi, erityisesti välttämättömiin mutta usein epämiellyttäviin tehtäviin liittyvän käyttäytymisen hallinta. Yrittäjyyden maailmassa vietät usein monta tuntia tekemällä pitkällisiä ja tylsiäkin tehtäviä, jotta saavutat vaaditut tulokset.

 • Luonnolliset palkitsemisstrategiat:

Näiden strategioiden tarkoituksena on luoda tilanteita, joissa henkilöä motivoivat tai palkitsevat tehtävän tai toiminnan luonnostaan miellyttävät näkökohdat. On olemassa kaksi ensisijaista luonnollista palkitsemisstrategiaa. Ensimmäisessä on kyse miellyttävien ja nautinnollisten piirteiden sisällyttämisestä tiettyyn toimintaan niin, että tehtävästä itsestään tulee luonnostaan palkitseva.

 • Rakentavan ajattelumallin strategiat:

Nämä strategiat on suunniteltu helpottamaan rakentavien ajatusmallien ja tavanomaisten ajattelutapojen muodostumista, jotka voivat vaikuttaa myönteisesti suoritukseen. Niihin kuuluu toimintahäiriöisten uskomusten ja oletusten tunnistaminen ja korvaaminen sekä mielikuvien ja myönteisen itsekehityksen harjoittaminen.

 

 

Yrittäjyyden ja urheilun itseohjautuvuuden välinen korrelaatioNapauta lukeaksesi  

''Ensin on kyettävä johtamaan tehokkaasti itseään, ennen kuin voi johtaa tehokkaasti muita." Jos kuitenkin pyydät urheilijaryhmää määrittelemään johtajuuden, vastaus keskittyy usein muiden johtamiseen. Urheilijat käyttävät suuren osan ajastaan ja energiastaan muiden johtamiseen niin usein, että se estää heidän omien itsensä johtamistaitojensa kehittymisen. Urheilijan kyky valmentaa itseään haasteiden, vastoinkäymisten, pelon ja kiusausten kautta asettaa tavoitteita ja polku saavutuksiin sekä pitää itseään vastuullisena asetettujen normien noudattamisesta on johtajuuden kriittisin elementti - se toimii perustana sekä yksilön että joukkueen menestykselle urheilussa ja elämässä.

Esimerkkejä roolimalleista ja tyypillinen esimerkki:

 

Itsensä johtamisen oppeja yrittäjyydessä ja urheilussaNapauta lukeaksesi  

 • Opetus 1:

Ihmiset ovat tärkeitä - aina tulee olemaan ihmisiä, jotka ovat herkkiä huomauttamaan, mitä teemme väärin, miksi olemme epäonnistuneet tai miksi tulemme epäonnistumaan, miksi emme ole tarpeeksi hyviä... mutta valmius kävellä pois päin epäilijöiden tieltä on rohkeutta, jota tarvitaan tavoiteltaessa päämäärää, positiivisuutta, muutosta, ammatillista menestystä tai urheilullista suuruutta.

 • Opetus 2:

Yksi kommentti riittää muuttamaan elämän - ole ystävällinen. Kukaan meistä ei todellakaan tiedä, mitä toinen käy läpi. Ystävällisyys tai pelkkä rohkaisun sana voi merkitä vastaanottajalleen enemmän kuin luulemmekaan, eikä se maksa mitään. Ja vaikka ystävällisyys usein palaa meille takaisin, anna sitä anteliaasti ilman odotuksia.

 • Opetus 3:

Kaikki on kiinni sinusta - ota vastuu. Vaikka keräisimme ympärillemme hienoja ihmisiä ja kävelisimme pois suhteista, jotka eivät palvele meitä, tosiasia on kuitenkin edelleen se, että vain sinä voit tehdä sen, mitä on tehtävä.

 • Opetus 4:

Diagnoosi on hyvä asia - kun tiedät, missä olet, voit miettiä, mihin sinun on mentävä ja miten pääset sinne.

 • Opetus 5:

Ole tarkoituksellinen - hallitse hallittavissa olevia asioita - ajattelutapaa, unta, kulutusta - hallitse sitä, mitä voit hallita. Voimme valita, mihin kiinnitämme huomiomme: asioihin, jotka ovat hallinnassamme, tai asioihin, jotka ovat sen ulkopuolella.

 • Opetus 6:

Harjoittele tarkkaavaisuutta (mindfulness) - tarkkaavaisuudessa on kyse siitä, että pysyt mahdollisimman paljon yhteydessä nykyhetkeen, että keskität huomiosi "tähän hetkeen" (katsomatta taaksepäin menneisyyteen, jolloin vaarana on esimerkiksi katumus tai masennus, tai eteenpäin tulevaisuuteen, jolloin vaarana on ahdistuksen tai pelon tunteet).

 • Opetus 7:

Kun luulet, että kaikki on ohi, yritä vielä kerran - varantomme ovat usein suuremmat kuin huomaammekaan. Urheilussa yksi lisäponnistus voi saada meidät ylittämään maaliviivan sekunnin ennen kilpailijaa, ja se voi ratkaista mitalisijoituksen tai sen saavuttamatta jättämisen. Vastaavasti yrittäjänä "uudelleen yrittäminen" voi johtaa aivan toisenlaiseen lopputulokseen - uuden asiakkaan saamiseen tai sopimuksen tekemiseen.

 • Opetus 8:

Suunnittele vaikeita aikoja varten. Ota käyttöön järjestelmät. Tee töitä - "Ryhdy pakkomielteiseksi ja tee töitä. Ehkä en ollut edes hyvä yleisurheilussa, ehkä vain tein todella kovasti töitä."

 • Opetus 9:

Etsi alueita, joilla voit tehdä vähäisiä parannuksia - missä voit tehdä pieniä muutoksia itsellesi yrittäjänä ja itsensä johtajana sekä startup-yrityksellesi? Missä voit tunnistaa alueita, joilla voit tehdä pieniä parannuksia? Hidas ja tasainen kehitys tuottaa merkittävää ja kestävää kasvua. Etsi vähitellen eteneviä askeleita. Kasvulla on merkitystä, ei sen nopeudella.

 • Opetus 10:

Voittaminen on sitä, että kestät kauemmin kuin kilpailijasi - ole intohimoinen kilpailija, äläkä pelkää mennä pitkälle. Palkinto lopussa on paljon suurempi, vaikka häviäisitkin. ''Kipu on väliaikaista, jos kuitenkin luovutat, se kestää ikuisesti.''