Errors

Definition:

Projektin ideoiden valmistumisen yhteydessä laadittu virallinen asiakirja, jossa hahmotellaan suunnitellut toimet ja odotetut tulokset. Suunnitelmassa esitetään projektin tausta ja tarpeet/mahdollisuudet, joihin projekti kohdistuu, budjetti ja resurssit, joita toteutustehtävät vaativat, projektiryhmä, vaikutukset ja seurantakeinot.

P
r
o
j
e
k
t
i
s
u
u
n
n
i
t
e
l
m
a
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M