Errors

Definition:

virallinen dokumentti, joka yleensä on liiketoimintasuunnitelman liitteenä. Siinä esitetään yksityiskohtaisesti organisaation markkinointistrategia. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna markkinointisuunnitelma kuvaa kaikki organisaation kannalta tärkeät markkinoinnin elementit.

M
a
r
k
k
i
n
o
i
n
t
i
s
u
u
n
n
i
t
e
l
m
a
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M