Errors

Definition:

meren strategia on samanaikaista pyrkimystä erilaistumiseen ja alhaisiin kustannuksiin, jotta voidaan avata uusia markkinoita ja luoda uutta kysyntää. Kyse on kilpailemattoman markkinatilan luomisesta ja valtaamisesta, jolloin kilpailusta tulee merkityksettömämpää.

S
i
n
i
s
e
n
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M