Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Entrepreneurial Capacity-building for Sport

Koulutus

Innovaatiotaidot
Demo video    |   Palautelomake    |       Toista ääni    |   Lataa sisältö:           Peli:
  Video

Avainsanat

Innovaatiotaidot, suunnitteluajattelu, ideat, luovuus
Tavoitteet

Opiskeltuasi tämän moduulin ymmärrät innovaatioiden ja muotoiluajattelun perusteet.
Tunnistat innovaatioihin liittyviä termejä ja tutustut ideointi- ja
ongelmanratkaisumenetelmiin.
Voit syventää oppimistasi tiedoilla, jotka auttavat luomaan uutta arvoa nykyiselle liiketoiminnalle (esimerkiksi hyödyntämällä sinisen meren strategiaa).


MUOTOILUAJATTELU

Johdanto muotoiluajatteluun: Napauta lukeaksesi  

Alla esimerkki urheilun ja liiketoiminnan yhdistämisestä uuden innovatiivisen palvelun avulla:

https://www.enduranceproject.eu/pdf/ENDURANCE_Case_Study_FIN_Sportspot.pdf

Muotoiluajattelu on prosessi, jossa ongelmia ratkaistaan asettamalla kuluttajan tarpeet etusijalle. Muotoiluajattelu perustuu siihen, että ihmisten vuorovaikutusta ympäristöön havainnoidaan empaattisesti ja prosessissa käytetään iteratiivista, käytännönläheistä lähestymistapaa innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi. Iteratiivinen tarkoittaa, että vaikka suunnitteluprosessi on lineaarinen, käydään prosessi läpi usein päällekkäisinä vaiheina.

Muotoiluajattelu on "ihmiskeskeistä", mikä tarkoittaa, että siinä hyödynnetään näyttöä siitä, miten kuluttajat (ihmiset) todellisuudessa suhtautuvat tuotteeseen tai palveluun, eikä sitä, miten joku muu tai organisaatio luulee heidän suhtautuvan siihen. Aito ihmiskeskeinen suunnittelu seuraa sitä, miten ihmiset käyttävät tuotetta tai palvelua, ja suunnittelussa jatketaan tuotteen tai palvelun kehittämistä kuluttajakokemuksen parantamiseksi. Tätä kutsutaan suunnitteluajattelun iteratiiviseksi osaksi. Sille tyypillistä on nopea toiminta prototyyppien testaamiseksi sen sijaan, että aikaa käytetään loputtomasti tutkimukseen tai pohdiskeluun.

Perinteinen ongelmanratkaisu on lineaarinen prosessi, jossa ensin tunnistetaan ongelma ja sitten ideoidaan ratkaisuja. Muotoiluajattelu sen sijaan on toimivaa vain, jos se perustuu toistuvuuteen, iteratiivisuuteen. Siinä ei niinkään pyritä yksittäiseen ratkaisuun, vaan pikemminkin kehitetään jatkuvasti uutta ajattelua ja vastataan kuluttajien tarpeisiin.

 

MUOTOILUAJATTELUN PROSESSINapauta lukeaksesi  

1. Ota huomioon käyttäjien näkökulma ja tunnista heidän ongelmansa.

2. Määrittele ongelma yksityiskohtaisesti yhdistämällä saatavilla oleva hajanainen tieto.

3. Ideoi erilaisia mahdollisia ratkaisuja yhdistämällä mielikuvituksellisia näkemyksiä ja tuottamalla mahdollisimman laaja valikoima ideoita.

4. Kehitä ratkaisun prototyyppi uusien polkujen tunnistamiseksi sekä vahvuuksien ja heikkouksien korostamiseksi.

5. Testaa prototyyppiä pyytämällä palautetta lopullisilta käyttäjiltä.

(EntreComp Playbook, 26)

Osion nimi: Ideointimenetelmät

Brainstorming-menetelmäNapauta lukeaksesi  

Brainstorming tarkoittaa runsasta ideoiden tuottamista, yhteistyötä ja avoimuutta villeillekin ratkaisuille. ​ Vältä keskusteluja siitä, miksi ideat eivät ehkä toimi. Tällainen käytös tappaa luovuuden ja muuttaa ryhmän ajattelutavan luovasta ajattelutavasta kriittiseksi. Hyviin ideoihin päästään vain, jos on paljon ideoita, joista valita. ​Brainstorming-menetelmän toteuttamisessa on monia tekniikoita. Apuna voidaan käyttää fläppitauluja, muistilappuja ja muita tekniikoita, kuten "brainwriting", "aakkoset", " ruudukko" tai muut brainstorming-menetelmiä (esim. circle brainstorming). 

 

 

Brainstorming SÄÄNNÖTNapauta lukeaksesi  

1. Vältä arvostelua. Koskaan ei voi tietää, mistä hyvä idea tulee. Tärkeintä on saada kaikki osallistujat uskomaan, että he voivat sanoa ääneen mielessään olevan idean ja antaa muiden kehitellä ideaa lisää sen pohjalta.

2. Rohkaise villejä ideoita. Villit ideat voivat usein synnyttää luovia harppauksia. Hulluja ideoita miettiessämme on helpompaa ideoida sitä, mitä todella halutaan ilman teknologian tai materiaalien asettamia rajoitteita.

3. Jatkokehittele ideaa muiden ideoinnin pohjalta. Positiivisuus ja jatkoideointi toisten ideoiden pohjalta vaativat taitoa. Keskustelussa pyritään käyttämään sanaa "ja" sanan "mutta" sijasta.

 4. Keskity aiheeseen. Yritä pitää keskustelu aiheessa, muuten keskustelu voi harhautua kauemmaksi siitä, mitä yritätte suunnitella.

5. Yksi keskustelu kerrallaan. Tiimi pystyy paljon todennäköisemmin jatkokehittelemään ideaa ja tekemään luovia harppauksia, jos kaikki kiinnittävät täyden huomionsa aina yhteen uuteen ideaan kerrallaan.

6. Ole visuaalinen. Kirjoita esille tulevat ideat muistilapuille ja kiinnitä ne sitten seinälle. Mikään ei vie ideaa perille nopeammin kuin sen piirtäminen.

7. Tavoittele määrää. Tavoittele mahdollisimman paljon uusia ideoita. Hyvässä työskentelyssä 60 minuutissa syntyy jopa 100 ideaa. Kerää ideat nopeasti ja hyödynnä parhaita ideoita.

Brainstorming-menetelmää voidaan toteuttaa monin eri tavoin: voidaan käyttää fläppitauluja, muistilappuja, brainwriting-, aakkos-, ruudukko- tai muita brainstorming-tekniikoita (esim. circle brainstorming).

Brainstorming-menetelmistä löytyy lisää tietoa osoitteessa https://www.mycoted.com/Brainstorming

 

 

 

Brainstorming VAIHEETNapauta lukeaksesi  

1. Aloitus

• Laadi kysymys, joka ohjaa ryhmääsi miettimään haluamaasi ongelmaa.

• Selitä ideoinnin säännöt, jotta voitte aloittaa oikealla asenteella.

2. Suoritus

• Aloita yksilöllinen ideointi.

• Jaa ideat ryhmässä ja jatkakaa ideointia toistenne ehdotusten pohjalta.

3. Seuranta

• Kerää syntyneet ideat talteen, jotta niitä voitaisiin seurata.

       • Kehitetään lupaavimmat ideat validoitavaksi konseptiksi.

(EntreComp Playbook, 64-65)

Mitä on Brainwriting?Napauta lukeaksesi  

Brainwriting on brainstorming-menetelmän tavoin loistava tapa jakaa uusia ideoita, kannustaa luovuuteen ja kehittää uusia ideoita. Menetelmän suunnitteli saksalainen markkinointiasiantuntija Bernd Rochback vuonna 1969. Ujot tai introvertit ryhmän jäsenet eivät välttämättä halua ideoida ääneen brainstorming-menetelmän aikana. Brainwriting poistaa tämän haasteen ja antaa kaikille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin. Menetelmässä kirjoitetaan ideat paperille, jolloin kaikilla yhtäläinen mahdollisuus osallistua. Brainwriting  kannustaa osallistujia myös käyttämään enemmän aikaa omien ajatustensa muotoilemiseen ja tarjoaa mahdollisuuden kehittää muiden ehdottamia ideoita.

6-3-5 tekniikkaNapauta lukeaksesi  

Suosittu ja energinen brainwriting-tekniikan muoto on nimeltään 6-3-5.

Session aikana harjoitukset jaetaan useisiin kierroksiin. Kullakin kierroksella kuusi henkilöä kirjoittaa kukin kolme ideaa viiden minuutin kuluessa.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen jokainen vaihtaa paperinsa jonkun toisen kanssa, lukee paperin sisällön ja kirjoittaa sitten kolme uutta ideaa. Nämä voivat olla uusia ideoita tai pohjautua jo jaettuihin ideoihin.

Kuuden kierroksen jälkeen paperit kerätään yhteen, ja kaikista ehdotetuista ideoista keskustellaan ja sovitaan seuraavista vaiheista.

Vaikka tässä esimerkissä käytetään kuutta henkilöä, voi ideointikierrokseen ottaa minkä tahansa määrän ihmisiä. Myös muita yksityiskohtia, kuten kierrosten määrää ja kullekin kierrokselle annettua aikaa voidaan mukauttaa tarpeiden mukaan. On kuitenkin huomattu, että parhaita tuloksia saadaan aikaan, kun jokaisella kierroksella pyritään löytämään kolme ideaa.