Errors

Definition:

Doména je jedinečný názov priradený webovej stránke, takže ju môže nájsť každý používateľ.

N
á
z
o
v
d
o
m
é
n
y
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M