Errors

Definition:

suma, ktorou by mal budúci podnikateľ pokryť svoje osobné výdavky, pričom sa nepočíta s prílevom peňazí z iných zdrojov ako zo živnosti/podniku na nasledujúcich 12 mesiacov. Počiatočné náklady predstavujú sumu, ktorú budúci podnikateľ potrebuje pred začatím podnikania.

R
o
z
p
o
č
e
t
n
a
p
r
e
ž
i
t
i
e
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M