Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Entrepreneurial Capacity-building for Sport

Tréning

Založenie podnikania
Demo video    |   Formulár spätnej väzby    |       Prehrať audio    |   Stiahni obsah:           Hra:


Kľúčové slová

Myslenie športovca, podnikateľské charakteristiky, podnikateľský nápad, zdroje nápadov, problém, riešenie, testovanie a validovanie,
Ciele

Cieľom tohto vzdelávacieho materiálu je oboznámiť jeho čitateľa s kľúčovými krokmi pri zakladaní podniku v oblasti športu. Po prečítaní tohto vzdelávacieho materiálu by mal čitateľ chápať prepojenie medzi športom a podnikaním, a uvedomiť si, ktoré z vlastností rozvíjaných a kultivovaných prostredníctvom športu sú užitočné aj v podnikaní. Ďalej pochopiť podstatu podnikateľských nápadov, ako aj ich potenciálne zdroje a spôsoby, ako zlepšiť ich generovanie. Čitateľ sa dozvie aj o význame a možných spôsoboch testovania podnikateľských nápadov. Nakoniec sa tiež naučí ako navrhnúť svoj budúci podnikateľský projekt a celkovú logiku jeho fungovania, t. j. vytvárať, poskytovať a zachytávať hodnotu pre svojich zákazníkov, s využitím koncepcie podnikateľského modelu.

Uvedenie do situácie

Uvedenie do situácieKlikni a prečítaj  

Každé podnikanie začína interakciou dvoch hlavných zložiek - jednotlivca a (podnikateľského) nápadu. V tomto vzdelávacom bloku sa budeme zaoberať oboma. Ak ste športovec, máte výbornú východiskovú pozíciu stať sa podnikateľom. Zlepšením svojej schopnosti vnímať nápady a príležitosti môžete tento potenciál ďalej využiť.

Od športovca k podnikateľoviKlikni a prečítaj  

Šport a podnikanie rozvíjajú a kultivujú podobné individuálne vlastnosti. Preto sú športovci náchylnejší k podnikaniu, vykazujú vyššiu podnikateľskú orientáciu a sú zvyčajne vybavení vlastnosťami, ktoré sa dajú zužitkovať aj v oblasti podnikania. Okrem toho, športová kariéra pozitívne ovplyvňuje aj ďalšie aspekty súvisiace s jednotlivcom dôležité pre podnikanie, ako sú osobné zdroje, medziľudské vzťahy a siete kontaktov, ako aj sociálne, emocionálne a vodcovské schopnosti.

Vďaka systematickému tréningu a zapojeniu sa do športového súperenia si športovci osvojujú mnohé vlastnosti, ktoré sú užitočné a typické pre podnikanie. Patrí k nim nadpriemerná disciplína, vytrvalosť, vnútorná lokalizácia kontroly, proaktivita, situačná kontrola, potreba úspechu alebo odolnosť voči stresu. Tiež si posilňujú osobnú odolnosť - schopnosť zotaviť sa alebo sa prispôsobiť neúspechu, ťažkostiam alebo zmenám. Ak si teda prostredníctvom angažovanosti v športe vypestovali tieto vlastnosti, majú väčšiu šancu uspieť v mnohých iných oblastiach vrátane podnikania.

Uvedomenie si spoločných znakov medzi športom a podnikaním môže zohrávať dôležitú úlohu, keď stojíte na prahu svojej (ďalšej) profesionálnej kariéry. Ak ste športovec a vaše profesionálne športové pôsobenie je na konci, hľadanie podnikateľských príležitostí môže viesť k úspešnému životnému štýlu po jeho skončení. Ak ste športový profesionál, podnikanie ponúka atraktívnu možnosť, ako zosúladiť vašu športovú vášeň a profesionálne zručnosti so zarábaním si na živobytie. A napokon, ak ste amatérsky športovec alebo športovkyňa, s najväčšou pravdepodobnosťou ste získali cenné vlastnosti, ktoré by vás sprevádzali pri rozvíjaní vlastného podnikateľského projektu. Takže v každom prípade, ak ste vášnivý športovec, podnikanie sa môže stať vašou novou vášňou.

Nápady a príležitostiKlikni a prečítaj  

Podnikanie je proces, v ktorom sa identifikuje, hodnotí a využíva príležitosť. Schopnosť identifikovať alebo vytvoriť a využiť príležitosti je podstatnou súčasťou podnikateľského správania.

Začína to podnikateľským nápadom - prvotnou myšlienkou, ako vytvoriť niečo nové, zlepšiť existujúce alebo lepšie vyriešiť problém či potrebu spôsobom, ktorý bude vytvárať hodnotu pre používateľov, čo môže viesť k založeniu podnikania. Zdroje potenciálnych podnikateľských nápadov sú všade okolo vás a väčšina z nich vlastne neodmysliteľne závisí od vašich osobných a profesionálnych skúseností a situácií, s ktorými sa stretávate, od vašich sociálnych sietí, miest, ktoré ste navštívili, a vecí, ktoré ste videli, od vašich záľub, vzdelania alebo odborných znalostí. Preto aj vaše športové skúsenosti slúžia ako cenný zdroj podnikateľských nápadov

 

Každý podnikateľský nápad sa skladá z týchto kľúčových zložiek:

 • Problém (vášho zákazníckeho segmentu) - najvýznamnejšie problémy, ktorým vaši zákazníci čelia v súvislosti s vašim podnikateľským nápadom
 • Riešenie - riešenie, ktoré poskytujete svojím produktom alebo službou
 • Benefity - hodnota a výhody, ktoré vaše riešenie prináša zákazníkom

Dobrou správou je, že schopnosť generovať podnikateľské nápady sa dá trénovať. Tu je niekoľko tipov:

 • Nikdy sa neprestaňte učiť
 • Buďte zvedaví a empatickí
 • Sledujte, čo sa deje okolo vás
 • Udržujte a rozvíjajte svoju sieť kontaktov
 • Precvičujte si nové spôsoby myslenia
 • Používajte špeciálne techniky generovania nápadov

 

 

Validácia podnikateľského nápadu

Validácia podnikateľského nápaduKlikni a prečítaj  

Mnohí podnikatelia a inovátori realizujú svoje nápady predčasne, hoci dávajú zmysel a na papieri vyzerajú skvele. Neskôr zistia, že v skutočnosti možno až také skvelé nie sú. Preto je dôležité overiť si svoj podnikateľský nápad skôr, ako do jeho realizácie investujete príliš veľa času a prostriedkov.

Spôsoby testovania a validácieKlikni a prečítaj  

Validácia je proces znižovania neistoty pri realizácii nápadov, ktoré teoreticky vyzerajú skvele, ale v skutočnosti nemusia fungovať.

Bland, D. J., Osterwalder, A., Smith, A., & Papadakos, T. (2020). Testing business ideas.

 

V prvej fáze, ako je vidieť na obrázku vyššie, musíte zistiť, či je vaše smerovanie správne, otestovať základné predpoklady, získať poznatky a potvrdiť dôkazmi, že váš podnikateľský nápad s veľkou pravdepodobnosťou bude fungovať.

 

 

Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Business.

Zostaviť - merať - učiť sa je cyklus učenia sa a spätnej väzby na zistenie účinnosti produktu, služby alebo nápadu, a to čo najrýchlejšie a najlacnejšie. V prvej fáze "NÁPADY" sa zaoberáte generovaním nápadov a plánovaním. Prichádzate s nápadmi a plánujete, aký experiment alebo test vykonáte. Vo fáze "ZOSTAVIŤ" musíte svoj nápad premeniť na niečo hmatateľné, čo znamená, že vytvoríte MVP (Minimum Viable Product - minimálny životaschopný produkt) – produkt, ktorý má len tie základné, avšak dostatočné funkcie na to, aby si ho mohli používatelia začať používať a získal si ich pozornosť. Teraz máte svoj produkt (="KÓDOVANIE") a musíte sa uistiť, či sú kritické funkcie dostatočne dokončené. Potom naplánujete ako "MERAŤ" úspech. V ďalšej fáze musíte analyzovať "DÁTA", či už kvalitatívne alebo kvantitatívne. Posledná fáza je kritická, musíte získať poznatky, na základe nich sa "UČÍTE" a buď úplne zmeníte smerovanie, alebo ho zachováte a prejdete do ďalšej fázy.

Myslenie, ktoré si musíte osvojiť:

 • Podnikateľské
 • Zamerané na zákazníkov
 • Iteratívny prístup
 • Spochybňovať predpoklady
 • Experimentálne
 • Založené na dátach a informáciách