EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Izgradnja poduzetničkih kapaciteta za sport

TRENING

about img

ENDURANCE razvija inovativni sadržaj obuke kako bi potaknuo poduzetnički duh te razvija nove prilagođene materijale i alate za trening uspostavljanjem operativnih veza između značajki i zajedničkih karakteristika sporta i poduzetništva u različitim aspektima, načinima razmišljanja i ponašanju kao što su: - izdržljivost, odlučnost, samopouzdanje, otpornost, timski rad, poštivanje pravila, iskustvo neuspjeha, traženje i procjena prilika, pro-aktivno djelovanje na prilike, umrežavanje itd.

Modeli obuke za ENDURANCE u potpunosti su usklađeni s CEDEFOP metodologijom ishoda učenja i pozicionirani na EQF skali od 3 do 5.
Trening ENDURANCE je fleksibilan i prilagodljiv: učenici u VET-u i sportskim postavkama mogu ENDURANCE-u pristupiti kao dinamičnom putu učenja. Štoviše, ENDURANCE potiče te prioritete jer uspostavlja multifunkcionalna i međusektorska partnerstva između malih tvrtki, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (formalnih i neformalnih, iVET, cVET i viših strukovnih škola), sportskih organizacija, razvijajući inovativne mreže učenja za promicanje zajedničkih poduzetničkih kompetencija.


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img