EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Pridružení partneri

Platforma Endurance má slúžiť ako virtuálna komunita, ktorá pomôže zapojeným aktérom v realizácii ich aktivít.

Zapojenie pridružených partnerov prispieva k zvyšovaniu dopadu a hodnoty projektu Endurance. Ako odmenu za svoje nasadenie a prínos pre projekt, pridružení partneri získajú možnosť zviditeľnenia prostredníctvom všetkých projektových aktivít (najmä v oblasti šírenia informácií), skorý prístup k výsledkom projektu, ako aj zmienku na OER platforme.
Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img