Branding
Čo je branding?

Čo nepatrí do vstupnej analýzy?

V ktorej fáze sa zameriavame na konkurenciu a publikum?

Kedy si vyberáme zameranie a osobnosť?

Vytváranie identity by nemalo byť?