Brändäys
Mitä brändääminen on?

Mikä ei kuulu markkinoille menon analyysiin?

Missä vaiheessa kohdennamme kilpailua ja yleisöä?

Milloin valitsemme painopisteemme ja persoonallisuutemme?

Identiteetin luomisen ei pitäisi olla?