Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Partneri

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršou a najväčšou univerzitou na Slovensku, ktorá bola založená v roku 1919, pričom sa skladá z trinástich rôznych fakúlt pokrývajúcich široké spektrum oblastí ľudského poznania. Doteraz ukončili štúdium na univerzite s akademickými titulmi desaťtisíce študentov a stala sa skutočne národnou univerzitou s medzinárodným uznaním. V súčasnosti má približne 23 000 študentov študujúcich v rôznych špecializáciách a formách študijných programov.
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave je súčasťou najstaršej, najväčšej a najprestížnejšej univerzity na Slovensku a je najuznávanejšou manažérskou a biznis školou v krajine. Agentúra Eduniversal ju tiež niekoľkokrát ocenila ako „Excelent business school“. Jedným z jej kľúčových zameraní je podnikateľský výskum, podnikateľské vzdelávanie a poradenské činnosti pre malé a stredné podniky. Poslaním Fakulty managementu je produkovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske posty v rôznych organizáciách. Poznatky, ktoré fakulta poskytuje svojim študentom, sa neustále rozširujú a vďaka vlastnému vedeckému výskumu a vývoju sú neustále aktualizované.
Katedra stratégie a podnikania je národným koordinátorom projektu Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Katedra založila a vedie Poradenské a rozvojové centrum pre mikro, malé a stredné podniky. Katedra tiež úzko spolupracuje so Slovak Business Agency, Združením mladých podnikateľov na Slovensku či Univerzitou tretieho veku na rôznych projektoch zameraných na rozvoj podnikateľských schopností a riadenie mikropodnikov. Katedra tiež aktívne participuje vo vedeckom parku Univerzity Komenského (VPUK). VPUK sa primárne zameriava na oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií, a tak poskytuje priestor pre podnikateľské aktivity prostredníctvom svojho inkubátora.
Projekt ENDURANCE koordinuje Fakulta managementu, Katedra stratégie a podnikania, avšak sú do neho zapojení aj pracovníci Fakulty telesnej výchovy a športu, čo odráža prepojenie medzi podnikaním a športom a zaisťuje interdisciplinárny prístup. Fakulta telesnej výchovy a športu je najstaršou a najväčšou fakultou v oblasti telesnej výchovy a športu na Slovensku. Jej cieľom je nielen príprava špecialistov z oblasti telesnej výchovy a športu, ale aj z oblasti výskumu o športe. Okrem akademického vzdelávania poskytuje fakulta aj niekoľko vzdelávacích ponúk vo vyššom a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave pre športových trénerov, inštruktorov alebo učiteľov.

Website: https://www.fm.uniba.sk/en/research/research-projects-and-cooperation/international-projects/endurance/


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img