Стартиране на бизнес


COU_8_BG  

 Title
Стартиране на бизнес

 Keywords
Нагласа на Спортиста, Предприемачески xарактеристики, Бизнес Идея, Източници на Идеи, Проблем, Решение, Бизнес Модел

 Author
Comenius

 Languages
English

 Objectives/goals
Целта на обучението е да преведе учащия се през ключовите етапи на създаване на бизнес извън спортен опит. След него, обучаемите ще разберат взаимовръзките между спорта и предприемачеството. Те ще осъзнаят кои от качествата, развити и култивирани чрез спорта, са полезни в предприемачеството. Освен това те ще разберат същността на бизнес идеите, както и техните потенциални източници и начини за подобряване на тяхното генериране. Те ще научат за важността и потенциалните средства за тестване на бизнес идеи. И накрая, те ще се научат как да проектират бъдещия си бизнес и цялостната му логика на работа, тоест да създават, доставят и улавят стойност на своите клиенти, използвайки концепцията на бизнес модела.


 Description
Този модул обхваща някои от най-важните аспекти, свързани със създаването на бизнес. В началото се обяснява кои от качествата, развити и култивирани чрез спорта са полезни в предприемачеството. След това, как се създават бизнес идеите, кои са техните ключови компоненти и как може да се обучи способността за генериране на бизнес идеи. Освен това се обяснява важността на тестването на бизнес идеите, преди те да бъдат осъществени, като се набляга на начина на мислене за тестване и валидиране и се посочва как тестването може да бъде приложено на практика.

 Contents in bullet points
1.1 Как да се подготвите за собствен бизнес
1.1.1 От спортист към предприемач;
1.1.2 Идеи и възможности;
1.2 Как да валидирате своята идея;
1.2.1 Нагласа за тестване и валидиране;
1.2.2 Тестване на бизнес идеи на практика;
1.3 Как да създадете собствен бизнес план;
1.3.1 Платно за бизнес модел.




 Contents


 Стартиране на бизнес

Как да се подготвите за собствен бизнес


  Как да се подготвите за собствен бизнес

Всяко предприятие започва от взаимодействието на два основни компонента – човек и идея. Нека ги разгледаме. Ако сте спортист, имате отлична изходна позиция да станете предприемач. Чрез подобряване на вашето внимание към идеи и възможности, този потенциал може да бъде реализиран и използван.



  От спортист към предприемач

Спортът и предприемачеството развиват и култивират сходни индивидуални характеристики. Ето защо спортистите са склонни към предприемачество, проявяват по-висока предприемаческа ориентация и обикновено притежават качества, които могат да бъдат използвани в областта на предприемачеството. Освен това, спортната кариера влияе положително и на други свързани с личността аспекти, свързани с предприемачеството, като лични ресурси, социални взаимоотношения, емоционални и лидерски способности.

Чрез вашата ангажираност в системно обучение и практикуване на даден вид спорт, вие сте склонни да придобиете множество характеристики, които са полезни и типични за предприемачеството. Те включват дисциплина, постоянство, самоконтрол, проактивност, ситуационен контрол, нужда от постижения или устойчивост на стрес. Така че, ако сте успели да култивирате тези черти чрез спорт, вие ще можете да ги използване и имплементирате в предприемачеството.

Признаването на общите черти между спорта и предприемачеството може да играе важна роля, когато стоите на прага на вашата (следващата) професионална кариера. Ако сте спортист и професионалните ви спортни дни са към края, преследването на предприемаческо бъдеще може да бъде много обещаващо за вашия живот след спорта. Ако сте професионален спортист, предприемачеството предлага възможността да използвате вашата спортна страст и да я концентрирате в нещо, което може да ви даде същото чувство на състезание и успехи. Ако сте любител спортист, най-вероятно сте придобили ценни качества, които биха ви съпътствали при разработването на собствен предприемачески проект. Така че и в двата случая, предприемачеството може да се превърне във вашата нова страст.



  Идеи и възможности

Предприемачеството е процес, при който възможността се идентифицира, оценява и използва. Способността да се идентифицират или създават и използват възможности е съществена част от предприемаческото поведение. Всичко започва с бизнес идея - как да създадете нещо ново, да подобрите съществуващото или по-добре да разрешите проблем или нужда, по начин, който ще генерира стойност за потребителите, което може да доведе до създаване на предприятие.

Източниците на потенциални бизнес идеи са навсякъде около вас и повечето от тях всъщност зависят от вашия личен и професионален опит и в ситуации, в които се озовавате, вашите социални мрежи, места, които сте посетили и неща, които сте видели, вашите хобита, образование или опит. Ето защо вашият спортен опит служи и като ценен източник на бизнес идеи.

 • Всяка бизнес идея е създадена от следните компоненти:

Проблем (на вашия клиентски сегмент) – най-значимите предизвикателства, пред които са изправени клиентите ви във връзка с вашата бизнес идея;

 • Решение – решението, което предоставяте с вашия продукт или услуга;
 • Ползи – стойността и предимствата, които вашето решение носи на клиентите;

Добрата новина е, че способността за генериране на бизнес идеи може да бъде научена. Ето някои съвети:

 • Не спирайте да се образовате;
 • Бъдете любопитни и съпричастни;
 • Продължавайте да наблюдавате какво се случва около вас;
 • Поддържайте и развивайте мрежата си;
 • Практикувайте нови начини на мислене;
 • Използвайте специални идейни техники.


Как да валидирате своята идея


  Как да валидирате своята идея

Много предприемачи и иноватори изпълняват идеите си преждевременно, въпреки че имат отличен смисъл и изглеждат страхотно на хартия. По-късно научават, че в действителност може да не са толкова страхотни. Ето защо е важно да потвърдите и валидирате вашата бизнес идея, преди да инвестирате твърде много време и ресурси в нейната реализация.



  Нагласа за тестване и валидиране

Валидирането е процес на намаляване на несигурността при преследване на идеи, които изглеждат страхотно на теория, но няма да работят в действителност.

Bland, D. J., Osterwalder, A., Smith, A., & Papadakos, T. (2020). Testing business ideas.

 

На първо място, трябва да откриете дали вашата посока е правилна, да тествате основните предположения, да получите прозрения и да потвърдите с доказателства, че вашата бизнес идея е много вероятно да работи.

 

Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Business.

Build-Measure-Learn е цикъл на обучение и обратна връзка за установяване на ефективността на даден продукт, услуга или идея възможно най-бързо и ефикасно. В първата фаза „ИДЕИ“ вие се занимавате с идеята и планирането. Създавате идеи и планирате какъв експеримент или тест ще проведете. Във фазата „ИЗГРАЖДАНЕ“ трябва да превърнете идеята си в нещо осезаемо, чрез създаване на MVP (Минимално жизнеспособен продукт) – продукт с основни характеристики, но достатъчни, за да привлече вниманието на потребителите. Сега имате своя продукт (=”КОД”) и трябва да се уверите, че критичните функции са завършени. След това планирате как да „ИЗМЕРИТЕ“ успеха. В следващата фаза трябва да анализирате „ДАНИТЕ“, било то качествени или количествени. Последната фаза е много важна. Трябва да се УЧИТЕ ОТ ситуацията и от направените проби и да решите дали да промените или запазите посоката или да преминете към следващ етап.

Нагласи, които трябва да възприемете по време на процеса на валидиране:

 • Предприемачески;
 • С внимание към клиента;
 • Итеративен подход;
 • Въпрос на предположения;
 • Водени от експерименти;
 • Данните са релевантни/данните са реални.