Rahoitus ja talous


COU_6_FI  

 Title
Rahoitus ja talous

 Keywords
Rahoitus, talous, taloussuunnitelma, liikeidea

 Author
SZGP

 Languages
English

 Objectives/goals
• Taloussuunnittelun ymmärtäminen
• Taloudellisten peruskäsitteiden ymmärtäminen
• Kustannusten arvioinnin tuntemus
• Tuottojen arvioinnin tuntemus
• Taloussuunnitelman ymmärtäminen ja taloussuunnitelman laatiminen
• Mahdollisten rahoituslähteiden ja varainhankinnan ymmärtäminen.
• Oman liikeidean esittäminen sijoittajille
 Description
Tämä moduuli sisältää peruskäsitteitä ja -laskutoimituksia, jotka on hallittava rahoituksen ja talouden ymmärtämiseksi. Kun urheilijat harkitsevat oman yrityksen perustamista ja tekevät päätöksen yrittäjäksi ryhtymisestä, heidän on tunnettava tietyt rahoituksen perusteet. Siksi tämä moduuli sisältää kolme osaa: peruskustannusten ennakointi, taloussuunnitelma ja rahoitus- ja varainhankintavaihtoehdot. Alaotsikoihin kuuluvat yksityiskohtaisemmat laskelmat henkilökohtaisesta selviytymisbudjetista ja aloituskustannuksista, johdatus rahoituksen peruskäsitteisiin ja oman taloussuunnitelman laatiminen, sekä tietoa mahdollisista rahoitusmenetelmistä ja liikeideoiden esittelyohjeet sijoittajille / pankeille. Kaikki edellä mainittu opitaan konkreettisten henkilökohtaisten esimerkkien avulla.

 Contents in bullet points
1. PERUSKUSTANNUSTEN ENNAKOINTI
1.1. Henkilökohtainen talousarvio selviytymistä varten
1.2. Alkuvaiheen kustannukset - yritystoiminnan käynnistämisen kustannukset

2. TALOUSSUUNNITELMA
2.1. Johdatus talouden peruskäsitteisiin
2.2. Oman taloussuunnitelman laatiminen

3. RAHOITUSMENETELMÄT / VAROJEN KERÄÄMINEN
3.1. Mahdolliset rahoitus- ja varainhankintakeinot
3.2. Liikeidean esitteleminen sijoittajille / pankeille
 Contents


 Rahoitus ja talous

PERUSKUSTANNUSTEN ENNAKOINTI


  Henkilökohtainen talousarvio selviytymistä varten

Henkilökohtainen talousarvio selviytymistä varten

Kun urheilija on päättänyt urheilu-uransa ja haluaa selvittää, onko hänellä mahdollisuutta perustaa oma yritys (ja pystyykö yritys kattamaan omat kustannuksensa), on henkilön laskettava selviytymisbudjetti. Budjetti koostuu summasta, jonka tuleva yrittäjä tarvitsee henkilökohtaisten menojensa kattamiseen, lukuun ottamatta muista lähteistä kuin yrityksestä tulevien 12 kuukauden aikana saatavia tuloja. Nettotulos edustaa summaa, joka on ansaittava töistä. Ensin tulisi tehdä oman taloudenpitoon liittyvät laskelmat.

On tärkeää, että tulevat yrittäjät:

• ovat rehellisiä itselleen. Kustannuksia ei kannata aliarvioida.

• laskelmiin sisällytetään "yleellisyyskulut" (retket, matkat ravintolat).

 

HENKILÖKOHTAINEN TALOUSARVIO (HENKILÖKOHTAISET KULUT) 

YHTEENSÄ 

ASUMISKUSTANNUKSET (VUOKRA, LAINA) 

 

YLEISHYÖDYLLISET PALVELUT (VESI, SÄHKÖ, ROSKAT,...). 

 

RUOKAKUSTANNUKSET

 

KOTITALOUDEN YLLÄPITOKUSTANNUKSET

 

VAKUUTUSKULUT (HENKILÖKOHTAISET JA KOTITALOUDEN KULUT)

 

PUHELINKULUT (YKSITYISET)

 

VAATTEET, JALKINEET

 

TELEVISIO- JA INTERNETKULUT

 

VAPAA-AJAN JA VIIHDYKKEIDEN KULUT (RUOKA JA JUOMA, ELOKUVAT, TEATTERI, URHEILUTAPAHTUMAT).

 

AJONEUVOKUSTANNUKSET (POLTTOAINE, HUOLTO)

 

LAHJAT 

 

SÄÄSTÖT

 

MUUT KULUT

 

  1. KULUT YHTEENSÄ 

 

TULOT (ODOTETUT, EI LIIKETOIMINNASTA SAADUT)

 

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN TULOT

 

MUUT TULOT

 

  1. TULOT YHTEENSÄ

 

TALON TULOT YHTEENSÄ ( A-B)

   Alkuvaiheen kustannukset – yritystoiminnan käynnistämisen kustannukset

Yritystoiminnan käynnistämisen kustannukset koostuvat summasta, johon tulevien yrittäjien on valmistauduttava ennen yrityksen perustamista. Aloituskustannuksiin voivat kuulua tarvittavat varat, laitteet, välineet ja työkalut. Aloituskustannukset voidaan jakaa kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin.

Kiinteät kustannukset: kustannukset, jotka eivät riipu tuotetuista tuotteista tai tarjotuista palveluista.

Muuttuvat kustannukset: yritystoimintaan suoraan liittyvät kustannukset.

Tärkein kysymys, joka tulevan yrittäjän on esitettävä itselleen, on seuraava:

Kuinka paljon rahaa minun on investoitava oman yritykseni perustamiseen?

YRITYKSEN KUSTANNUKSET

 

ALKUINVENTAARIO

 

VUOKRA

 

TOIMISTOTILOJEN ASENNUSKUSTANNUKSET (SÄHKÖ, VESI, KAASU)

 

TIETOLIIKENNEKUSTANNUKSET (PUHELIN, INTERNET)

 

KIINTEISTÖJEN JA LAITTEIDEN KUNNOSSAPITO (PERUSKORJAUS)

 

VAKUUTUKSET

 

TOIMISTOTARVIKEKUSTANNUKSET (MUISTIOT, KÄYNTIKORTIT)

 

MARKKINOINTIKUSTANNUKSET

 

MATKAKUSTANNUKSET

 

ASIANTUNTIJAPALVELUT (KIRJANPITO, LAKIPALVELUT)

 

INVESTOINTIMENOT (KIINTEISTÖJEN, LAITTEIDEN, KONEIDEN JA KALUSTEIDEN HANKINTA)

 

PANKKI- JA KORKOKULUT

 

LAINOJEN / LEASING-SOPIMUSTEN TAKAISINMAKSUT

 

TARVITTAVA SUMMA

 

 

 TALOUSSUUNNITELMA


  Johdatus talouden peruskäsitteisiin - Tulot / menot, kassaanmaksut/ kassastamaksut, voitto / tappio / taloudellinen tulos

Liiketoiminnan taloussuunnitelma, joka perustuu tietyn ajanjakson (kuukausi, vuosineljännes, vuosi) tuloihin ja menoihin. Tunnistaa käytettävissä olevan pääoman, arvioi kulutuksen ja auttaa ennustamaan tuloja. Toimii apuna liiketoiminnan suunnittelussa ja auttaa asettamaan taloudellisia tavoitteita. Taloussuunnitelman osa-alueita ovat: arvioidut tuotot, kiinteät kustannukset, muuttuvat kustannukset, kertakustannukset, kassavirta, suunniteltu taloudellinen tulos.

Kun uuden yrityksen liiketoimintaa ollaan käynnistämässä, voi ensimmäisen taloussuunnitelman laatiminen olla haastavaa. Sen laatiminen on kuitenkin hyvä oppimiskokemus ja hyvä tapa ymmärtää liiketoimintaa. Tässä ovat suunnitelman perusosat.

1. Arvioitu tuotto

Tämä on summa, jonka yrityksen odotetaan ansaitsevan tuotteiden / palvelujen myynnistä. Arviossa on kaksi pääkomponenttia: myyntiennuste ja arvioitu myytyjen tuotteiden tai tarjottujen palvelujen kustannukset. On tärkeää pysyä realistisena, jotta vältytään  yliarvioinnilta.

2. Kiinteät kustannukset

Kun yritys joutuu maksamaan säännöllisesti jotain samaa summaa, kyseessä on kiinteä kustannus. Esimerkkejä kiinteistä kustannuksista ovat vuokrakustannukset, yleishyödylliset palvelut, työntekijöiden palkat, verkkopalvelut, kirjanpitopalvelut ja vakuutusmaksut. Näiden kustannusten sisällyttäminen taloussuunnitelmaan on tärkeää, jotta kustannusten kattamiseen voidaan varata tarkka ja oikea summa.

3. Muuttuvat kustannukset

Nämä ovat tuotteiden tai palvelujen kustannuksia, jotka voivat vaihdella yrityksen menestyksen mukaan. Oletetaan esimerkiksi, että yrityksellä on markkinoilla tuote, jonka suosio kasvaa jatkuvasti. Seuraavaksi halutaan valmistaa enemmän kyseistä tuotetta. Tuotantoon tarvittavien raaka-aineiden kustannukset, tuotteen toimittamiseen käytettävät jakelukanavat ja tuotannon työvoima muuttuvat tuotannon lisääntyessä, joten ne kaikki lasketaan muuttuviksi kustannuksiksi.

4. Kertakustannukset

Nämä ovat kertaluonteisia, odottamattomia kustannuksia, joita yritykselle voi aiheutua minä tahansa vuonna. Koska näitä kustannuksia on vaikea ennustaa, niitä ei voi arvioida tarkasti. On kuitenkin viisasta varata tähän luokkaan rahaa, jotta kustannuksiin voi olla varautunut.

5. Kassavirta

Systemaattinen esitys kassaanmaksuista ja kassastamaksuista tiettynä ajanjaksona. Kassaanmaksuilla tarkoitetaan myytyjen tuotteiden tai suoritettujen palvelujen tuottamaa rahantuloa, joka syntyy silloin, kun raha saapuu tilille. Kassastamaksuilla tarkoitetaan ostetuista tuotteista tai tilatuista palveluista aiheutuvia kustannuksia, joka syntyy silloin, kun rahat siirretään pois tililtä.

6. Suunniteltu taloudellinen tulos

Taloussuunnitelman viimeinen osa on summa, joka saadaan vähentämällä arvioidut kustannukset tuloista.  Oman taloussuunnitelman laatiminen

Taloussuunnitelma on yrityksen etenemissuunnitelma. Se auttaa ennustamaan kassavirtaa, tunnistamaan parannusta kaipaavia alueita ja pyörittämään yritystä sujuvasti. Menestyvät yritykset panostavat paljon aikaa ja vaivaa realistiseen taloussuunnitteluun, koska se on tehokas tapa seurata miten hyvin yritys on saavuttanut tavoitteensa. Ole siis realistinen arvioinnissasi!

Taloussuunnitelman laatiminen voi olla haastavaa uusille yrityksille, koska aiempia lukuja ei ole vielä olemassa. Kilpailijoiden suorituskykyyn perustuvien arvioiden ja suunnitelman osien ymmärtämisen avulla ensimmäinen taloussuunnitelma voidaan saada valmiiksi. Se on myös hyvä etenemissuunnitelma tulevaisuutta varten. Tutustu siis kilpailuun!

Katso video “5 Reasons Why You Need a Financial Plan: 

 

 

Täytä taulukko suunnitelluista tuloista ja menoista!

 

KUVAUS

SUMMA

ARVIOIDUT TUOTOT

Myynnistä saadut tuotot

 

Yritystuet, lainojen nostot, muut tuotot

 

Muut tuotot

 

 

I. TUOTOT YHTEENSÄ

 

KIINTEÄT KUSTANNUKSET

Toimitilavuokrat

 

Työntekijöiden rahapalkat

 

Sähkö-, vesi-, ja lämmityskulut

 

Tietoliikennekulut (puhelin, internet)

 

Posti- ja toimistokulut

 

Asiantuntijapalvelujen kulut

 

Pankki- ja korkokulut

 

Lisää muut kustannukset

 

II. A KIINTEÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

 

MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

Raakamateriaalien kustannukset

 

Energiakustannukset johtuen lisääntyneestä tuotannosta

 

Lisääntyneestä tuotannosta johtuvat työvoimakustannukset

 

Lisää muut kustannukset

 

 

II. B MUUTTUVAT KULUT YHTEENSÄ

 

KERTAKUSTANNUKSET

Listaa kertakustannukset tähän

 

II. C KERTAKUSTANNUKSET YHTEENSÄ

 

II. KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (II. A+ II. B + II.C)

 

 TUOTOT- MENOT (I.-II.)

 

 

 

Taloussuunnitelmaan on tärkeä sisällyttää selkeät tiedot kassatuloista ja -menoista eli kassavirrasta. Siksi tuottojen ja kustannusten sekä kassaanmaksujen ja kassastamaksujen välinen ero on tarpeellista laskea.

Mitä eroa on tuotoilla ja kassaanmaksujen välillä? Tuotot ovat myytyjen tuotteiden tai suoritettujen palvelujen arvo, joka syntyy, kun tuotteita tai palveluja myydään. Kassaanmaksu on myydyistä tuotteista tai suoritetuista palveluista saatu rahavirta, joka syntyy silloin, kun rahat saapuvat tilille. Perusero on siis hetki, eikä niiden tarvitse tapahtua samaan aikaan.

Mitä eroa on kustannuksilla ja kassastamaksuilla? Kustannus on mikä tahansa kulu, joka liittyy jonkin toiminnan suorittamiseen. Kassastamaksu on ostetuista tuotteista tai tilatuista palveluista aiheutuva rahan ulosvirtaus, joka tapahtuu sillä hetkellä, kun rahat siirretään pois tililtä. Perusero on siis hetki, eikä niiden tarvitse tapahtua samaan aikaan.

Katso video kassavirrasta: https://www.investopedia.com/terms/o/operatingcashflow.asp

Luo kassavirtaa!

Arvio laskutetuista tuotteista tai palveluista (tuotot, myyntisaamiset)

 

Laskutuskuukausi

Summa

  1. kuukausi

 

  1. kuukausi

 

  1. kuukausi

 

  1. kuukausi

 

  1. kuukausi

 

  1. kuukausi

 

 

Ota huomioon edellä mainitut kustannukset ja määritä kuukausittaiset kustannukset.

Kustannuksen nimi

Kuukausittainen summa

Palkkakustannukset

 

Vuokra

 

Puhelin ja internet

 

Toimistotarvikkeet

 

Asiantuntijapalvelut

 

Pankkikulut

 

 

Täytä kassavirtalaskelma

KUVAUS

Ennen yrityksen perustamista

1.kk

2.kk

3.kk

4.kk

5.kk

6.kk

1.KASSAANMAKSU

 

 

 

 

 

 

 

Käteismyynti

 

 

 

 

 

 

 

Osakepääoma

 

 

 

 

 

 

 

Muut tuotot ja avustukset

 

 

 

 

 

 

 

KASSAANMAKSU YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

2.KASSASTAMAKSU

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Muuttuvat kustannukset

 

 

 

 

 

 

 

Materiaalit / tarvikkeet

 

 

 

 

 

 

 

Palkkakustannukset

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Muuttuvat kustannukset yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Kiinteät kustannukset

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen start-up maksut

 

 

 

 

 

 

 

Palkkakustannukset

 

 

 

 

 

 

 

Vuokra

 

 

 

 

 

 

 

Puhelin ja internet

 

 

 

 

 

 

 

Toimistotarvikkeet

 

 

 

 

 

 

 

Asiantuntijapalvelut

 

 

 

 

 

 

 

Pankkikulut

 

 

 

 

 

 

 

Markkinointi

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutus

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Kiinteät kustannukset yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Henkilökohtainen selviytymisbudjetti (taulukko alussa)

 

 

 

 

 

 

 

KASSASTAMAKSU YHTEENSÄ (2.1.+.2.2.+2.3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASSAVIRTA-ANALYYSI

 

 

 

 

 

 

 

Nettokassavirta(1-2)

 

 

 

 

 

 

 

 RAHOITUSMENETELMÄT / VAROJEN KERÄÄMINEN


  Mahdolliset rahoitus- ja varainhankintakeinot: oma pääoma, perhe ja ystävät, joukkorahoitus, enkelisijoittajat, pankit/ luotot, apurahat

Mitä ovat mahdolliset rahoitus- ja varainhankintakeinot?

OMA PÄÄOMA - jos tuleva yrittäjä on sijoittanut merkittävän summan yritykseensä ennen toiminnan aloittamista hankkimalla laitteita tms., tämä investointi olisi kirjattava liikekirjanpitoon.

PERHE JA YSTÄVÄT - tuleva yrittäjä voi saada apua perheeltään ja ystäviltään lainaamalla tai sijoittamalla yritykseen.

JOUKKORAHOITUS - tämä on loistava keino kerätä varoja uuden yrityksen perustamiseen piensijoittajaryhmien kautta, joilla on vähemmän rajoituksia. Käytettävissä on monia joukkorahoitusalustoja, kuten kickstarter.com, indiegogo.com, funderbeam.com ja crowdcube.com.

Urheilun joukkorahoitus: https://makeachamp.com/, https://www.impactguru.com/sports-crowdfunding (mullistaa urheilun sponsoroinnin; yrittäjille, joiden toiminta liittyy urheilutapahtumien järjestämiseen, urheilijoiden edustamiseen... kuten Sportspot-yrityksen päätoiminta - lisätietoja löydät Endurancen tapaustutkimuksesta Suomen Sportspotista tai Sonogrupa d.o.o. - lisätietoja löydät Endurancen tapaustutkimus Kroatian Sonogrupa d.o.o.:sta).

ENKELSIJOITTAJAT -siinä vaiheessa, kun tuleva yrittäjä pystyy ennustamaan vakaita tuottoja, hän voi ottaa yhteyttä enkelisijoittajiin, jotka yksityishenkilöinä tai ryhminä voivat tarjota pääomaa yrityksen käynnistämiseen vastineeksi omistusoikeudesta tai pääomaosuudesta.

PANKKI / LUOTOT - pankki voi myöntää tulevalle yrittäjälle lainaa/luottoa, jota ei tulisi käyttää laitteiden tai liiketilojen rahoittamiseen tai ostamiseen, vaan käyttöpääomakustannusten kattamiseen. Siksi tilinylitysluottoa myönnetään yleensä tietyksi ajaksi, ja tulevan yrittäjän on seurattava huolellisesti päivittäisiä rahoitustarpeitaan.

Pankkilainaa voidaan käyttää myös pääomalaitteiden ja toimitilojen hankintaan sekä vähemmän käyttöpääomaan. Lainaa pidetään pitkäaikaisena investointina yritykseen, se maksetaan takaisin kuukausittain sovittuina takaisinmaksuajankohtina ja sille maksetaan korkoa takaisinmaksuaikana sekä lainahakemuksen käsittelystä perittävä maksu.

AVUSTUKSET (VALTION, KAUPUNGIN, KUNNAN TUKI) - tietyillä mailla, kaupungeilla ja kunnilla on ohjelmia, joilla autetaan yrittäjiä. Avustuksia voi hakea laitteiden, toimitilojen, maksujen, markkinoinnin tai itsenäisen ammatinharjoittamisen kustannusten rahoittamiseen. Tämän rahoituslähteen mahdollisuudet riippuvat valtiosta, kaupungista, ja kunnasta.

RAHOITUKSEN LÄHDE

KYLLÄ / EI

SELITE

OMA PÄÄOMA 

 

 

PERHE JA YSTÄVÄT

 

 

JOUKKORAHOITUS

 

 

ENKELISIJOITTAJAT

 

 

PANKIT / LUOTOT

 

 

TUET JA AVUSTUKSET (MAA-, KAUPUNKI- JA MAAKUNTAKOHTAISET TUET)

 

 

 

 

 

 

   Liikeidean esitteleminen sijoittajille / pankeille

Liikeidean esittäminen sijoittajille/pankille on tiedon välittämistä. Sen on oltava selkeä ja yksinkertaisesti jäsennelty esitys. Sisältö riippuu siitä, kenelle yrittäjä esittää liikeideansa ja millä tavalla. Esityksessä painotetaan tietoja, joiden perusteella sijoittajien tulisi tehdä sijoituspäätös. Esitys voi olla esitelmän tai kirjallisen esityksen muodossa, siinä kuvataan yrittäjä ja annetaan yksityiskohtainen yleiskuva yrittäjän liiketoiminnasta.

Keskeiset osat:

- Ongelma, ongelmanratkaisu ja lisäarvo

- Missio ja visio

- Markkinoiden koko ja markkinamahdollisuudet

- Liiketoimintamalli ja taloudelliset ennusteet

- Markkinoille siirtymisen strategia ja suunniteltu markkinaosuus

- Tiimin jäsenet, heidän pätevyytensä ja motivaationsa

- Rahoituksen sijoitussuunnitelma ja aikataulu

Tehtävä: Tee esitys liikeideastasi sijoittajalle ppt-dioina.

Huolehdi siitä, että esittelet liikeidean sijoittajalle ja vastaat tärkeään kysymykseen: Miksi sijoittajien pitää sijoittaa pääomaa ideasi toteuttamiseen? Harkitse tärkeiden tietojen välittämistä (noudata edellä olevia keskeisiä kohtia) ja pidä esitys selkeänä ja huolellisesti jäsenneltynä.

 

 

 


 

Partners

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img

Social Us


The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.